Carl Linnaeus Bridge Tree 1
Carl von Linnés ask (Fraxinus excelsior) vid Falebro
According to a local anecdote, Carl Linnaeus planted two ash trees (Fraxinus excelsior) at Falebro bridge over Sävja stream. This was the way Linnaeus took to his summer residence Hammarby, outside of Uppsala. Today, only one of the ash trees remains.
Enligt en lokal berättelse planterade Carl von Linné två askar vid Falebro, där vägen till Linnés sommarställe Hammarby korsade Sävja å. Idag står endast en ask vid det gamla brofästet.

Click the image for next page or use the links below to come directly to a few selected pages:

Linnaeus bridge ash   Silhouettes   Girth   Leafing   Lichens   Ash buds

Klicka på bilden för att byta sida eller använd länkarna nedan för att direkt komma till några utvalda sidor:

Falebro ask   Siluetter   Omkrets   Lövsprickning   Lavar   Askknoppar
© UP Creative Support (2010)  Text & Photo: Birger Johansson   Contact: