Kronparken – Home of the Giant Pines 11
Döda tallgrenar vid rotvälta av jättetall
A crashed pine tree.

Det har spekulerats i att de äldsta tallarna i Kronparken är sådda omkring 1680 med importerade frön. Initiativet skulle komma från rektorn vid Uppsala universitet: Olof Rudbeck d ä, som tidigare anlagt den botaniska trädgården i Uppsala (nuvarande Linnéträdgården) med hjälp av en mängd frön som han 1654 tagit med sig från Holland. De här tankarna verkar ha uppstått på 1940-talet, innan Domänverket gjorde Kronparken till ett domänreservat. Då användes t o m namnet 'Rudbecks tallreservat'. Om detta vore sant skulle Kronparken vara ett exempel på en av de tidigaste skogsodlingarna i Sverige, utförd med frö från Holland eller Tyskland.

Form, storlek och ålder på de gamla tallarna kan ligga bakom spekulationerna. Några dokument som visar att Rudbeck har intresserat sig för tallplantering är inte kända.