Kronparken – Home of the Giant Pines 13
Dubbelstammig tall (Pinus sylvestris)
Twin stem pine (Pinus sylvestris).

Många av de äldre tallarna i Kronparken är dubbelstammiga. Utanför Kronparken finns det t o m en fyrstammig tall. En del av de äldsta tallarna med dubbelstammighet är egentligen två sammanväxta individer som har grott nära varandra. Det är tallar där stammarna delar sig högst ett par meter ovanför marken. Detta händer spontant i naturen, men det skulle även kunna bero på handsådd; där flera frön lättare börjar gro bredvid varandra. Tallarnas olika åldrar talar dock emot skogsodlingshypotesen.

Flera av dubbelstammarna är (troligen) enskilda individer där stammen delar sig högre upp, ofta mer än 10 meter över mark. Det är visat att sådan dubbelstammighet har en ärftlig komponent. En komponent som inte är önskvärd i skogsindustrins produktionstallar. Därför ser vi det sällan i dagens tallskogar. Förr var det antagligen mycket vanligare med flerstammiga tallar.