Kronparken – Home of the Giant Pines 18
Rotvälta av jättetall
Wind-felled giant pine (Pinus sylvestris). The circumference was 3.1 metres at breast height (CBH).

Nästan alla de ca 30 tallar i Kronparken som fälldes av vinden under 1960-talet var kraftigt rötskadade. Under två oväder vintern 2007 fällde vinden ett tiotal granar och nästan lika många tallar i området. Granarna knäcktes nära marken eller var rotvältor. De flesta granarna hade röta – i rot och stam.

De två största tallarna som fälldes var drygt 3 meter i omkrets och 27 respektive 29 meter höga. Deras höga kronor blev ett rejält vindfång där de stack upp över de mindre träden i skogsbrynet. Den ena tallen blev en rotvälta och den andra fick stammen knäckt – trots att kärnveden var frisk. De övriga tallarna, som fick stammarna knäckta, hade röta i kärnveden.

Växthuseffekten kan orsaka fler och kraftigare stormar i framtiden. De höga granarna, som sticker upp några meter över tallkronorna, ligger med sina ytliga rötter sämst till. Dessutom har de flesta granarna röta i rötterna.