Kronparken – Home of the Giant Pines 20
Tvådelad krona på gammal tall (Pinus sylvestris)
A survivors V sign.

Nägra nya tallar växer inte upp i det inre av Kronparken. Det är vid skogsbrynen som den naturliga föryngringen sker, förutom i ett område i den nordöstra delen, från tallar som planterades under 1800-talets första hälft. Där finns den öppna mark som tallen behöver för sin föryngring. I övriga delar av Kronparken hindrar skuggande granar, lövträd och stora tallar, nya små tallplantor att komma upp.

Om Kronparken ska förbli en tallskog när dagens gammeltallar dör, så behöver naturen hjälp på vägen i det inre av de två skogspartierna. Men eftersom skogen är så liten och framtidens oväder kan bli både hårdare och vanligare än hittills, så gäller det att tänka långsiktigt och vara mycket försiktigt när föryngringsytor öppnas upp kring äldre frötallar. Och att öppna upp i de vinddämpande skogsbrynen kan få förödande konsekvenser om det vill sig illa.