Kronparken – Home of the Giant Pines 8
Årsringar och kärnved i gammal tall (Pinus sylvestris)
Annual rings in a cut 13 metres up in a 300 year old pine tree (Pinus sylvestris).

Årsringar i en ca 300 år gammal vindfälld tall som knäckts nära marken, där kärnveden angripits av röta. Bilden visar ett snitt 13 meter upp i trädet. Den av hartsämnen brunfärgade kärnveden ser här ganska fin ut. Hartsämnena, samma typ av ämnen som ingår i tallkåda, gör att tallens kärnved inte ruttnar så lätt. Ändå är det den impregnerade kärnveden som angrips av talltickans mycel.