Linnés ask i Sävja 4
Ask (Fraxinus excelsior) på Linnés Sävja, utanför Uppsala
Asken sägs vara en av sex som Linné lät plantera i en allé framför gårdens huvudbyggnad. Idag återstår bara någon stubbrest av den övriga allén. Askens omkrets på 3.7 meter och dess komplexa håligheter visar att den har en lång historia. Huset i bakgrunden är ett av två som på 1880-talet fick ersätta de gamla ekonomibyggnader som på Linnés tid omgav gården.
© UP Creative Support (2007)