Linnés ask i Sävja 8
Linnés Sävja
Linnés ask i förgrunden och huvudbyggnaden på Sävja gård där bakom. Den östra (högra) delen av huset byggde Linné till. Där ligger hans två små rum på övervåningen. I den västra delen, som kan stamma ända från 1600-talet, bodde arrendatorn som skötte gårdens jordbruk. Fram till 1860-talet var Linnés del rödmålad och arrendatorns del vitputsad. Efter diverse ombyggnader på 1800-talet renoverades och återställdes huset på 1930-talet till i stort sett det utseende det hade då Linné bodde där.
© UP Creative Support (2007)