Two limes 1
Uppsala Domkyrkas torn bakom den skytteanska lindens grenverk
The age of two thick lime trees (Tilia vulgaris) in the old town of Uppsala has been estimated from historical sources. The smaller tree is most likely from the early part of the 19th century. The bigger lime is probably from the 18th century, but it is uncertain if it is from Linnaeus time.
Åldern på de grövsta träden i centrala Uppsala, två parklindar (Tilia vulgaris), har uppskattats utifrån historiska källor. Det mindre trädet är sannolikt från tidigt 1800-tal. Den större linden är ett 1700-talsträd, men det är oklart om det är från Linnés tid.

Click the image for next page or use the links below to come directly to a few selected pages:

Lime at Västgöta Nation     Giant lime tree at Skytteanum

Klicka på bilden för att byta sida eller använd länkarna nedan för att direkt komma till några utvalda sidor.

Den gamla staden     Linden vid Västgöta nation     Skytteanum     Carl von Linné och Johan Ihre     Nils Rosén och Carl von Linné     Det äldsta trädet
© UP Creative Support (2010)  Text och foto: Birger Johansson   Kontakt: