Troll Oaks 14
Grov ekbark
Det lutande trädets bark är grov på den sida som vetter mot marken.
© UP Creative Support (2009)