Troll Oaks 16
Ekstubbe
Allting har sitt slut, så även Vårdsätra vägek. Hösten 2008 knäcktes huvudstammen av vinden, alltså året efter det då de föregående bilderna togs.
© UP Creative Support (2009)