Troll Oaks 18
Årsringar i gammal ek
372 annual rings can be seen here, at 7 meters height. The oak was about 400 years when it died, broken by the wind. It is not common to find the core wood in such an old oak so well preserved.
Bilden visar ett snitt i en av ekstammarna, alldeles ovanför det ställe där huvudstammen grenade sig. Här, på ca 7 meters höjd, går det att räkna till 372 årsringar. Några årsringar, uppskattningsvis 5 st, kan anas i den trasiga kärnan. I den tre meter långa stockens svåråtkomliga nedre ände är kärnans årsringar lättare att räkna. Den bör vara 390 år gammal, alltså ca 13 år äldre än den övre änden. Det ger en genomsnittlig höjdtillväxt på mellan 0,2 och 0,3 meter per år. Eken är alltså hela 400 år gammal. Det är ovanligt att finna så gamla ekstammar med intakt kärnved.
© UP Creative Support (2009)