Troll Oaks 3
Mossa och knölar på gammal ek (Quercus robur) Vårdsätra sätesgård i Uppsala
Moss-covered oak base.
År 1740 avled Olof Rudbeck den yngre och professuren i medicin och botanik vid Uppsala universitet blev ledig. Vid den här tiden ägdes Vårdsätra gård av ärkebiskop Johannes Steuchius. Han hade ett avgörande inflytande vid de akademiska tjänstetillsättningarna (under Steuchius ledning hade kyrkans makt stärkts). Carl von Linné såg den lediga professuren som sin; han hade varit med och grundat Vetenskapsakademin, var medicine doktor, praktiserande läkare och redan en framstående botanist. Dessutom hade han som student hjälpt Rudbeck att visa upp den akademiska trädgården.
© UP Creative Support (2009)