Troll Oaks 9
Jätteek, en ihålig ek (Quercus robur), Vårdsätra Uppsala
I en annan av Vårdsätras mindre lövträdsdungar står denna hålek. Den har varit uppemot 5 meter i omkrets, innan en stor gren bröts loss och öppnade en dörr till ekens inre rum. Gamla och grova ekar brukar vara ihåliga. Kärnveden bryts ned av rötsvampar. Genom öppningar i eken kan insekter komma in och påskynda nedbrytningen. Murken ekved är godis för somliga insektslarver.
© UP Creative Support (2009)