Sveriges äldsta tall
Sveriges äldsta tall
Sveriges idag äldsta kända tall är en småväxt tall som växer på hällmark vid Hälsinglands kust. Den har en omkrets i brösthöjd på 1.2 meter och är bara 9 meter hög. Ingen jätte alltså.

Mats Niklasson vid Sveriges Lantbruksuniversitet har genom dendrokronologisk korsdatering, där borrkärnor även tagits ut från andra gamla tallar i området, åldersbestämt tallen. Den grodde troligen på 1240-talet, på nordsidan av den klippa den ses sträcka sig över. Tallen är en seg långsamväxare som har överlevt åtminstone 3 markbränder.

Foto och © : Magnus Andersson (2004)