Död tall (Pinus sylvestris)Död tall (Pinus sylvestris)Död tall (Pinus sylvestris)Död tall (Pinus sylvestris) 12

Dead pine (Pinus sylvestris)

Död tall (Pinus sylvestris)
Död tall (Pinus sylvestris)   (2304 x 3456 pixels)   © Birger Johansson (2008)
Next page:  Pine snag (Pinus sylvestris).