Ekeröjätten – ett mycket stort trädEk som växer in i ett husKvilleken – Sveriges grövsta trädTörnsfallseken 7

The Ekerö Giant – a very big tree

Ekeröjätten – ett mycket stort träd
Ekeröjätten – ett mycket stort träd   (3052 x 5456 pixels)   © Birger Johansson (2008)
Next page:  Oak growing into a house.