Rotvälta av gran 17

Roots of a wind-felled spruce tree

Rotvälta av gran
Rotvälta av gran   (2304 x 3456 pixels)   © Birger Johansson (2008)