Låga av granLiggande granstamLåga av granFallen granVindfällda träd (granar)

Click a picture to enter the gallery!

Ad image
Next page:  Decaying log of spruce with mosses and lichens.