Bränd skogDöda brända tallarBrandfälld skogDöd insektsangripen trädstamEn fallen ekstam 8

Burned forest

Bränd skog
Bränd skog   (3456 x 2304 pixels)   © Birger Johansson (2008)
Next page:  Burned pine trees.