Jätteask vid Sjöö (Fraxinus excelsior)Barrskog med mossa (Nåsten)Närbild på kvisthål i träd i NåstenVriden gren av tall 22

Giant ash (Fraxinus excelsior)

Jätteask vid Sjöö (Fraxinus excelsior)
Jätteask vid Sjöö (Fraxinus excelsior)   (2194 x 5601 pixels)   © Birger Johansson (2008)
Next page:  Coniferous forest with mosses.