Bränting's heath 11
Tall  (Pinus sylvestris) i kvällsljus
It's late in day and the beams from the low-standing sun make the pines blush.
Det är sent på dagen och ljuset från den lågt stående solen får tallarna att rodna.
© UP Creative Support (2009)