Bränting's heath 5
Våtmark på Gotland
One of the wet meadows in the nature reserve.
Där ute, på en av reservatets fuktängar, häckar tofsvipan.
© UP Creative Support (2009)