Färnebofjärden National Park 13
Stenblock i aspskog
Aspen (Populus tremula) is the dominating tree in the flood forests in Färnebofjärden National Park.
Aspen är ett karaktärsträd i nationalparkens svämskogar, som oftast är små och smala, men som hyser grova aspar i en omfattning som kan vara unik för Sverige. I bakgrunden tränger granskogen på.
© UP Creative Support (2008)