Färnebofjärden National Park 16
Bäverfälld asp i Dalälven
A beaver has felled an aspen tree into the Dal River.
På 1800-talet utrotades bävern (Castor fiber) i Sverige, men bävrar som importerats från Norge fick återskapa en svensk bäverstam. Under 1980-talet etablerade sig bävern även i Färnebofjärdens nationalpark.
© Birger Johansson (2008)