Färnebofjärden National Park 2
Färnebofjärden
In the national park the Dal River broadens to lake Färnebofjärden.
Färnebofjärdens nationalpark omfattar det område där Dalälven lämnar Dalarna och breder ut sig till en ca 40 kvadratkilometer stor sjö i det flacka landskapet.
© UP Creative Support (2008)