Färnebofjärden National Park 20
Skogslind (Tilia cordata)
An old lime (Tilia cordata) – a rare specimen in the national park.
Nära Gysinge står en gammal lind i skogen. Skogslinden (Tilia cordata) är en av de ovanligare trädarterna i nationalparken.
© UP Creative Support (2008)