Färnebofjärden National Park 23
Klibbtickor (Fomitopsis pinicola) på björk
Fomitopsis pinicola on birch.
Klibbtickor (Fomitopsis pinicola) på björk.
© UP Creative Support (2008)