Färnebofjärden National Park 25
Salix i vatten
Salix growing in the Dal River.
Salixstammar sticker upp ur Dalälvens vattenbryn.
© UP Creative Support (2008)