Färnebofjärden National Park 28
Vindfällen av gran
A spruce log and a tiliting oak.
Naturgranskog, som kännetecknas av en blandning av levande och döda träd i olika åldrar, håller på att bildas på flera platser i nationalparken. Det lutande trädet i bakgrunden är en ek – en kvarleva från en annan tid.
© UP Creative Support (2008)