Färnebofjärden National Park 6
Ek (Quercus robur) vid Dalälven
Gysinge ironworks was founded in 1668. At that time, the land around the Gysinge rapids probably consisted of meadows and pastures. It was a far better place for oaks than the dense forest of today.
När Gysinge bruk grundades år 1668 var det troligen betesmarker, löv- eller slåtterängar runt forsarna. Det var en betydligt gynnsammare växtplats för de ljuskrävande ekarna än den skog som växt upp omkring de sedan dess, särskilt under 1900-talet.
© UP Creative Support (2008)