Halle-Vagnaren and its wind-pruned pines 4
Mossa, granrötter och ormbunkar
Today, we approach the mountain from the south, but a trail from the north is recommended. On the land side of the mountain, the vegetation is luxuriant compared to the sea side.
Vi tar oss upp på berget från dess sydöstra sida (besökare rekommenderas att använda den stig som går från bergets norra fot). På sluttningen är vegetationen bitvis frodig, i motsats till havssidans karga klippor.
© UP Creative Support (2008)