Halle-Vagnaren and its wind-pruned pines 6
Vresgran
Even spruces (Picea abies) as old as the pines can be found here. 300 years is an unusually high age for a spruce tree.
Även granar som är lika gamla som tallarna kan påträffas här. Drygt 300 år är en mycket hög ålder för ett granträd.
© UP Creative Support (2008)