Högklint 10
At the edge of the cliff, small wind-pruned pines are struggling for their existence.
Vid avgrundens rand är tallarna små och vildväxta.
© UP Creative Support (2008)