Högklint 15
A narrow strip of forest lies between the cliff and the houses behind.
På själva klinten finns ett smalt skogsband mellan klintbranten och bebyggelsen där innanför.
© UP Creative Support (2008)