Högklint 18
... just as the wind-pruned pine trees do.
... liksom de vindpinade tallarna gör.
© UP Creative Support (2008)