Högklint 5
The sea has uncovered the roots of the outermost trees on a slope.
Det stormande havets eroderande kraft har blottat rötterna på de yttersta träden i stensluttningen vid stranden.
© UP Creative Support (2008)