Molla and Mollungen Beech Woods 10
Bokrötter med mossa
Molla is the smaller of the two nature reserves. It is located about 5 kilometres west of Mollungen.
Molla är det mindre naturreservatet av de två, beläget en halv mil väster om Mollungen. Nästan hela reservatet ligger på en sluttning ned mot Mollasjön.
© UP Creative Support (2008)