Molla and Mollungen Beech Woods 14
Fnösktickor (Fomes fomentarius) och mossa på bok
Tinder fungus (Fomes fomentarius) on a moss-covered beech trunk. It is the most common polypore on the beech trees.
Små fnösktickor (Fomes fomentarius) på en mossklädd bok. Fnösktickan är den vanligaste tickan på bokarna i området.
© UP Creative Support (2008)