Molla and Mollungen Beech Woods 18
Fnösktickor (Fomes fomentarius) på bokstubbe
Tinder fungus (Fomes fomentarius) on a beech stump.
Fnösktickor på en bokstubbe. Den stora tillgången på död bokved gynnar vedlevande insekter som blir mat till bl a den mindre hackspetten.
© UP Creative Support (2008)