Molla and Mollungen Beech Woods 22
Liggande bokstammar
Lying beech logs with polypores.
Fallna bokar på botten av en liten ravin.
© UP Creative Support (2008)