Molla and Mollungen Beech Woods 3
The Beech grows in closed stands with dense roofs of leaves, keeping the light from the ground. A light-loving tree as the oak (Quercus robur) can't survive here in the long-term.
Boken bildar slutna bestånd med täta krontak av löv som hindrar ljuset från att nå ned till marken. Ljusälskande träd som eken klarar sig inte inte i den mörka miljön. Därför kan boken bilda rena bestånd utan andra trädslag.
© UP Creative Support (2008)