Molla and Mollungen Beech Woods 8
Död kandelabergran
A dead candelabra spruce.
Stråk av granskog skär in mellan några av bokbestånden i Mollungen. På ett hygge i granskogen står denna döda kandelabergran, där sidogrenar bildat flera parallella stammar som ersatt den avbrutna huvudstammen.
© UP Creative Support (2008)