Tyresta National Park 11
Granskog och mossa, Tyresta
The Noway Spruce (Picea abies) dominate the shadowy shallow valleys between the rocky hills.
Tallen är det dominerande trädet i Tyresta nationalpark, men nedanför hällmarkerna är det granen som regerar.
© UP Creative Support (2008)