Tyresta National Park 19
Grov aspbark, Tyresta
Big aspens (Populus tremula) can be found in the national park.
Här och där i nationalparken står det stora aspar insprängda i den omgivande barrskogen. Här syns den grova barken på en av dessa jättar.
© UP Creative Support (2008)