Tyresta National Park 5
En av de grövsta tallarna i Tyresta
The landscape in Tyresta National Park is dominated by low rocky hills, covered with short Scotch Pine trees (Pinus sylvestris). This pine, one of the thickest, is from the 17th century. Its circumference is about 2.7 metres (1.3 metres above ground).
Nationalparken domineras av upphöjda hällmarker där tallen (Pinus sylvestris) regerar. Trädet på bilden är en av de grövsta tallarna, ca 2,7 meter i omkrets. Den började sitt liv på 1600-talet. Tallar äldre än 400 år har påträffats i området.
© UP Creative Support (2008)