Tyresta National Park 9
Gammal björk med grov bark
Other trees than pines grow on the hills, e.g. this birch (Betula) with four thin stems. Two of them are covered with an unusually thick bark. It is not unlikely that this specimen is more than one century old.
Det växer inte bara tallar på Tyrestas hällmarker. Denna fyrstammiga björk står också där. Två av dess klena stammar har en extremt grov bark. Björkar brukar inte bli särskilt gamla, men det skulle inte förvåna om detta senväxta träd har passerat hundraårsstrecket.
© UP Creative Support (2008)