Autumn colors 2
Lönn med höstlöv och Uppsala slott
Norway maple (Acer platanoides)
© UP Creative Support (2008)