Aspen and blue sky 2
Blå himmel och asp (Populus tremula) med gula lavar