Pine branches and blue sky 9
Tallgrenar och asp framför blå himmel